''Vector International''  je drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, koje je uredno registrovano kod Privrednog Suda Crne Gore i nase sjediste se nalazi na Cetinju, na Obilica Poljani bb.

S' ciljem unapredjenja poljoprivrede potpisali smo ugovor sa poznatom kucom ''Alkaloid AD'' iz  Skoplja.  Nas glavni moto je ''Kvalitet ispred svega'' i sa tim na umu trudimo se da sto bolje predstavimo siroku paletu tecnih mineralnih djubriva napravljenu od strane ove prestizne kuce u saradnji sa eminentnim profesorima Poljoprivrednog Fakulteta u Skoplju. Primjena ovih djubriva je siroka, kako u povrtlarstvu i vocarstvu, tako i u vinogradarstvu, ratarstvu i hortikulturi. Radjena su mnoga ispitivanja za sve ove grane, i rezultati prinosa i ocuvanosti plodova su dobili samo najvise ocjene, o cemu svjedoce brojni izvjestaji analize cuvane u nasoj arhivi. Nasim djubrivima sigurni smo da cemo postati lideri kod nas i u okruzenju, i zadovoljiti potrebe malih i velikih proizvodjaca, jer saradnja sa nasim Poljoprivrednim fakultetom u Podgorici i Poljoprivrednim fakultetom u Skoplju govori da se radi o proizvodima prve klase koji garantuju kvalitet i prinos dobara na svim poljima.