Proizvodni asortiman tečnih mineralnih đubriva Alkafert se sastoji od primarnih mаkrohranjivih elemenata (azot, fosfor, kalijum), sekundarnih  mаkrohranjivih elemenata  (kalcijum, magnezijum,   sumpor),  mikrohranjivih  elemenata   (gvožđe, cink, mangan,  bor, bakar,  kobalt)  i  njihovih  kombinacija. Tečna mineralna đubriva Alkafert se primjenjuju kako bi se izbalansirala ishrana kod svih povrtlarskih, ratarskih, voćnih kultura i kod vinove loze, sistemom mikropolijevanja - kap po kap, mikrokiša i folijarnom primjenom.

U saradnji sa Fakultetom za poljoprivredne nauke i hranu u Skoplju, a na bazi izvršene analize zemljišta, pripremaju se odgovarajući programi za upotrebu tečnih mineralnih đubriva Alkafert. Sva tečna mineralna đubriva Alkafert su registrovana u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva  i  vodoprivrede R.Makedonije.

Pri tome i dalje postoji mogućnost brzog razvoja novih proizvoda iz istog proizvodnog asortimana.