Alkafert NPK 9-0-6 + 10% CaO + 2% MgO

NAMJENA ÐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša), polijevanjem i folijarno. 
      
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert NPK 9-0-6 + 10% Cao + 2% MgO se redovno primjenjuje u fazi formiranja plodova, sa ciljem odstranjivanja fi ziološkog nedostatka kalcijuma i magnezijuma, radi obezbjeđivanja izbalansirane ishrane kalijumom, odnosno za formiranje zdravih i pravilno obojenih plodova. Alkafert NPK 9-0-6 + 10% Cao + 2% MgO se može primijeniti i u drugim  fazama rasta i razvoja jer sadrži i azot. Posebno se primjenjuje u ishrani poljoprivrednih kultura koje se uzgajaju na inertnim supstratima i u ishrani vrsta proizvedenih od rasada. Na zemljištu koje ima stalni defi cit kalijuma ili magnezijuma preporučuje se folijarna primjena barem jednom u 10 dana, u koncentraciji od 0,4 do 0,5%. Sa primjenom Alkafert-a NPK 9-0-6 + 10% Cao + 2% MgO se može spriječiti pojava hloroze, odnosno, obezbjeđuju se stabilni i kvalitetni prinosi. Kod jabuke se sprječava pojavljivanje gorkih pjega na plodovima, kod paprika i paradajza se spriječava pojava truleži vrha ploda, kod zelene salate - palež listova i dr. Preporuka je da se Alkafert NPK 9-0-6 + 10% Cao + 2% MgO primjenjuje sa vodom za navodnjavanje. U slučaju kada se ne primjenjuju tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Najbolji se efekat postiže kombinovanjem sistema mikronavodnjavanja i folijarno.  

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Pojavaplodovaimasovno plodonošenje

5 puta svakih

7-10 dana

6 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije

2 puta

4 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Rast ploda-zrna*

5 puta svakih

7 dana

6 l đubriva sa najmanje 5000 l vode

*U ovoj fazi fertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


 


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Pojavaplodovaimasovno plodonošenje 4-5 puta svakih 10-14 dana 300 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije

2-3 puta

200 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Rast ploda-zrna

svak4-5 puta 400 ml đubriva
 
i
Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.

NAPOMENA
Alkafert NPK 9-0-6 + 10% CaO + 2% MgO se ne smije miješati u istom rezervoaru sa sulfatnim i fosfornim đubrivima. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, međutim, neophodno je prije svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 5 godina.
SASTAV
Ukupno azot (N) (9,0 ± 0,5) %
Кalijum (K2O) (6,0 ± 0,5) %
Кalcijum (CaO) (10,0 ± 0,7) %
Magnezijum (MgО) (2,0 ± 0,3) %