Alkafert NPK 3-40-0

NAMJENA ÐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom kap po kap i polijevanjem. 
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE    
Obezbjeđuje biljke sa potrebnim količinama fosfora u toku vegetacije, omogućava pravilan rast i razvoj kultura, odnosno stabilne i kvalitetne prinose. Redovna primjena Alkafert NPK 3-40-0 efi kasno djeluje na nedostatak fosfora kod biljaka, omogućava pravilan razvoj korjena, poboljšava rast biljaka, odnosno omogućava pravilno cvjetanje.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i oplodnja

svakih 6-7 dana5 puta 4 l đubriva sa

Voće i vinova loza

Cvjetanje i oplodnja*

3-4 puta svakih 6-7 dana 3 l đubriva sa najmanje 4000 l vode
 

*U ovoj fazi fertirigacija može početi ukoliko dozvole uslovi na terenu  (suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje) i kultura (poklapanje faze cvjetanja i oplodnje kod određenih kultura sa navodnjavanjem).


NAPOMENA

U rastvorima za fertirigaciju se ne smije miješati sa đubrivima koja sadrže kalcijum, gvožđe, a u određenim slučajevima i magnezijum (posebno kad je u rastvoru prisutan amonijum nitrat), kao i đubrivima koja sadrže hlor. Ukoliko je voda slabog kvaliteta (tvrda voda), preporučuje se održavanje pH vrijednosti vode za navodnjavanje na 7 u toku primjene. Radi pažljive primjene, preporučuje se prvo dodavanje vode, pri rastvaranju đubriva u rezervoaru sa osnovnim hranjivim rastvorom, pa tek zatim đubrivo, a da farmer/tehničar bude zaštićen rukavicama i zaštitom za oči.


ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 2 godine.

SASTAV
Ukupno azot (N) (3,0 ± 0,3) %
Fosfor (P2O5) (40,0 ± 1,0) %