Alkafert 3% Cink sa 2% bor-a

NAMJENA ÐUBRIVA  
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert 3% Cink sa 2% bor-a se koristi za korigovanje defi cita cink-a i bor-a kod poljoprivrednih kultura i za poboljšavanje kvaliteta proizvoda. Posebno se preporučuje početkom vegetacije, u fazi prije i za vreme cvjetanja poljoprivrednih kultura, kao i početkom formiranja plodova. Defi cit cink-a i bor-a se često vezuje sa nedostatkom vlage u zemljištu, radi čega se Alkafert 3% Cink sa 2% bor-a treba primijeniti sa vodom za navodnjavanje, a posebno sistemom mikronavodnjavanja odakle se, lako i efi kasno izvlači. U slučaju kada se ne primjenjuju tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Pri optimalnoj ishrani mikrohranljivim elementima kroz zemlju i sa optimalnom vlagom u zemlji, folijarnom primjenom Alkafert 3% Cink sa 2% bor-a se postižu odlični rezultati.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske кulture

Početak vegetacije, do faze masovnog cvjetanja

2-3 puta

2 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije (odmah čim uslovi dozvole primjenu vode)

1-2 puta

1-2 l đubriva sa najmanje

2000-3000 l vode

Voće i vinova loza

Odmah čim uslovi dozvole primjenu vode, sve do faze formiranja ploda-zrna

2-3 puta

2 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode


Folijarna primjena

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i početno formiranje plodova

2 puta svakih

10-15 dana

150-200 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranje plodova

1-2 puta svakih

10-15 dana

150-200 ml đubriva sa 100 l vode

Voće

Po otvaranju pupoljaka/

cvjetanje/

formiranje plodova

1-2 puta svakih

10-15 dana

150-200 ml đubriva sa 100 l vode

Vinova loza

Po otvaranju pupoljaka, sve do sredine faze rasta ploda-zrna

2 puta svakih

10-15 dana

150-200 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.


NAPOMENA

Alkafert 3% Cink sa 2% bor-a se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, međutim, neophodno je prije svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima za zaštitu.


ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 2 godine.

SASTAV
Cink (Zn)1 (3,0 ± 0,3) %
Bor (B)2 (2,0 ± 0,2) %
4 2
 

1Cinkuedetatnojformi-Zn(NH)EDTA

2Bornaк-naumonoetanolaminu