Alkafert Bor 8%

NAMJENA ÐUBRIVA  
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert Bor 8% se koristi za korigovanje defi cita bor-a kod poljoprivrednih kultura, a posebno se preporučuje kod karfi ola, kupusa, zelene salate, spanaća, šargarepe, brokule, paradajza, paprike, jabuke, lucerke, šećerne repe i dr., međutim može se primijeniti i kod vinove loze i drugih kultura. Alkafert Bor 8% se preporučuje za primjenu u fazi prije cvjetanja kao i u fazi masovnog cvjetanja. Kao rezultat primjene Alkafert Bor-a 8% biljke se pravilno razvijaju, cvjetaju, formiraju plodove, odnosno daju stabilne i kvalitetne prinose. Kod voća i vinove loze se postiže uspješno formiranje rodnih pupoljaka za sljedeću godinu. Defi cit bor-a se često povezuje i sa nedostatkom vlage u zemlji, radi čega se preporučuje primjena Alkafert Bor-a 8% sa vodom za navodnjavanje, a posebno sistemom mikronavodnjavanja. U slučaju kada se ne primjenjuju tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Pri optimalnoj ishrani mikrohranjivim elementima i sa optimalnom vlagom zemljišta Alkafert Bor 8% folijarnom primjenom daje odlične rezultate.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske кulture

Cvjetanje i početno formiranje plodova

2-3 puta svakih

7 dana

2-3 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranje plodova

2 puta

2 l đubriva sa najmanje

2000-3000 l vode

Voće i vinova loza

Odmah čim uslovi dozvole primjenu vode, sve do faze formiranja ploda-zrna

2-3 puta svakih 7 dana

2-3 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode


Folijarna primjena

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Početak vegetacije, do faze masovnog cvjetanja i formiranja plodova

2 puta svakih

14 dana

100 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranja plodova 1-2 puta svakih 14 dana 100 ml đubriva sa 100 l vode

Voćne kulture

Po otvaranju pupoljaka

1-2 puta svakih 14 dana 100 ml đubriva sa 100 l vode
Poslije berbe, prije opadanja listova

1-om

100 ml đubriva sa 100 l vode

Vinova loza

Cvjetanje i rast ploda-zrna 1-2 puta svakih 14 dana 100 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.


NAPOMENA Alkafert Bor 8% se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, međutim, neophodno je prije svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstva za zaštitu. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima za zaštitu.


ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 2 godine.

SASTAV

Bor (B)1                               (8,0 ± 0,4) % (w/v)

1Bornakiselinaumonoetanolaminu(МЕА)