Alkafert MIKS Ca-Mg-Zn EDTA (1:0,5:1)

NAMJENA ÐUBRIVA  Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Redovna ishrana kalcijumom i magnezijumom, posebno kod povrtlarskih kultura i voća, je veoma važna za izbalansiranu ishranu kalijumom. S druge strane, magnezijum i cink su veoma važni elementi za regulisanje metabolizma prilikom formiranja hlorofi la i u procesu fotosinteze. U intezivnoj poljoprivrednoj proizvodnji veoma često se javlja nedostatak ova tri krucijalna elementa u ishrani biljaka, radi čega se preporučuje redovna primjena ovog đubriva u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a posebno se preporučuje početkom vegetacije i u fazi masovnog cvjetanja i plodonošenja. Primjena Alkafert MIKS-a Ca-Mg-Zn EDTA omogućava bolji rast biljaka i lisnate mase, sprječava pojavu hloroze, odstranjuje se fi ziološki nedostatak kalcijuma (gorke pjege kod jabuke, trulež vrhova plodova kod paprika i paradajza i dr.), što rezultira da se biljke pravilno razvijaju odnosno da daju stabilne i kvalitetne prinose. Preporuka je da se Alkafert MIKS Ca-Mg-Zn EDTA primjenjuje zajedno sa vodom za navodnjavanje. U slučaju kada se ne primjenjuju tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Pri optimalnoj ishrani kroz zemlju sa svim hranjivim elementima i pri optimalnoj vlazi zemlje, folijarnom primjenom se postižu odlični efekti.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

U cijelom periodu vegetacije

5 puta svakih

7-10 dana

4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

U cijelom periodu vegetacije

1-2 puta

3-4 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Rast ploda-zrna*

5 puta svakih

7 dana

4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

*U ovoj fazifertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

U cijelom periodu vegetacije 4-5 puta svakih 10-14 dana 300 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

U cijelom periodu vegetacije

1-2 puta

200 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Po otvaranju pupoljaka i u fazi rasta ploda-zrna 4-5 puta svakih 10-14 dana 300 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.


NAPOMENA

Rastvor Alkafert MIKS-a Ca-Mg-Zn EDTA se ne smije miješati u istom rezervoaru sa sulfatnim i fosfornim đubrivima, kao i sa đubrivima koja imaju jaku kiselu ili alkalnu reakciju. Može se primjenjivati posebno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, međutim, neophodno je prije svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.

 
ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 2 godine.

SASTAV
Kalcijum (Ca) (1,0 ± 0,2) %
Magnezijum (Mg) (0,5 ± 0,1) %
Cink (Zn) (1,0 ± 0,2) %