Alkafert 20% Mangan helat sa 7% amonijum sulfata

NAMJENA ÐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.      
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert 20% Mangan helat sa 7% amonijum sulfata se koristi za normalan rast i razvoj poljoprivrednih kultura, kao i za sprječavanje mozaične hloroze nastale kao rezultat nedostatka ovog elementa. Redovno prihranjivanje manganom ima pozitivan uticaj na pravilnu ishranu azotom, dok kod leguminoznih kultura utiče na veću fi ksaciju azota u vazduhu. Alkafert 20% Mangan helat sa 7% amonijum sulfata se može primjenjivati u svim fazama rasta i razvoja biljaka, jer sadrži azot i sumpor kao hranjive materije, a posebno se preporučuje početkom vegetacije i u fazi početnog cvjetanja i plodonošenja. Preporučuje se primjena đubriva zajedno sa vodom za navodnjavanje. U slučaju kada se ne primjenjuje tehnika mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Kod povrtlarskih i ratarskih kultura preporuka je da se započne sa folijarnom primjenom odmah čim usjevi dobiju dovoljno lisnate mase za apsorbciju rastvora, dok se kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje primjena u vrijeme vegetativnog ciklusa. Najbolji efekat se postiže kombinovano, sistemom mikronavodnjavanja i folijarnom primjenom.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Početak vegetacije, početno cvjetanje i plodonošenje

2-3 puta svakih 7-10 dana

1-2 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije

1-2 puta

1-2 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Rast ploda-zrna*

2-3 puta svakih 7-10 dana 1-2 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

*U ovoj fazifertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Početak vegetacije, početno cvjetanje i plodonošenje

2-3 puta svakih 10-14 dana

250 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije

2 puta

200 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Po otvaranju pupoljaka i u fazi rasta ploda-zrna 2-3 puta svakih 10-14 dana 250 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.


NAPOMENA

Rastvor Alkafert 20% Mangan helat sa 7% amonijum sulfatom se ne smije miješati sa đubrivima koja imaju jaku kiselu ili alkalnu reakciju. Može se primjenjivati pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, ali je neophodno prije svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.


ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 2 godine.

SASTAV
Mangan (Mn) (3,0 ± 0,2) %
Mn(NH4)2EDTA (20,0 ± 1,0) %
(NH4)2SO4 (7,0 ± 0,5) %