Alkafert 7% Cink

NAMJENA ÐUBRIVA
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert 7% Cink je proizvod koji se najčešće preporučuje za primjenu početkom vegetacije i u fazi formiranja lisnate mase kod poljoprivrednih kultura. Može se primijeniti i u drugim fazama rasta i razvoja poljoprivrednih kultura, jer sadži i azot kao hranjivu materiju. Hranjive materije iz Alkafert-a 7% Cink su odmah i u visokom stepenu lako dostupne za biljke, čime se sprječava formiranje malih abnormalnih listova, odnosno poboljšava se rast biljaka, što rezultira pravilnim razvojem, sa stabilnim i kvalitetnim prinosima. Preporuka je da se Alkafert 7% Cink primjenjuje sa vodom za navodnjavanje. U slučaju kada se ne primjenjuju tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Kod povrtlarskih i ratarskih kultura preporuka je da se započne sa folijarnom primjenom odmah čim usjevi dobiju dovoljno lisnate mase za apsorpciju rastvora, dok se kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje primjena u toku vegetativnog ciklusa, međutim za vrijeme cvjetanja i neposredno prije berbe poželjno je ne vršiti prskanje. Najbolji efekat se postiže kombinovanjem sistema mikronavodnjavanja i folijarnom primjenom.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Početak vegetacije, faza masovnog cvjetanja i plodonošenja

2-3 puta

1,5 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije (odmah čim uslovi dozvole primjenu vode)

2-3 puta

1,5 l đubriva sa najmanje

2000-3000 l vode

Voće i vinova loza

Odmah čim uslovi dozvole primjenu vode, sve do sredine faze rasta ploda-zrna

2-3 puta

1,5 l đubriva sa   najmanje

3000-4000 l vode


 


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Početak vegetacije, faza masovnog cvjetanja i plodonošenja

1-2 puta svakih 10-14 dana

200 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije

svak1-2 puta 200 ml đubriva

Voće

Po otvaranju pupoljaka

svak1-2 puta

200 ml đubriva sa 100 l vode

Poslije berbe, prije opadanja listova

1-om

Vinova loza

Po otvaranju pupoljaka, sve do sredine faze rasta ploda-zrna

2-3 puta svakih 10-14 dana

200 ml đubriva sa 100 l vode

 
Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.

NAPOMENA
U rastvorima za fertirigaciju može se miješati sa većinom đubriva, osim sa đubrivima koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Ne preporučuje se miješanje u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitratom i kalcijum nitratom. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, ali je prije svake upotrebe neophodno pažljivo pročitati uputstvo proizvođača sredstava zaštite. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom niti sa drugim jakim alkalnim preparatima.

ČUVANJE Na temperaturi iznad +10°C.
ROK UPOTREBE 2 godine.

SASTAV
Cink (Zn) (7,0 ± 0,5) %
Zn(NH4)2EDTA (40,0 ± 3,0) %
Ukupan azot(N-NH4) (6,0 ± 0,4) %