Alkafert 2% Cink sa NPK 3-5-7

NAMJENA ÐUBRIVA
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert 2% Cink sa NPK 3-5-7, pored osnovnih hranjivih elemenata koji su neophodni za pravilni rast i razvoj poljoprivrednih kultura, sadži i cink. Može se koristiti za redovno đubrenje u svim fazama rasta i razvoja poljoprivrednih kultura, sa ciljem poboljšavanja kvaliteta proizvoda, a posebno se preporučuje za primjenu početkom vegetacije i u fazi formiranja lisnate mase kod poljoprivrednih kultura. Primjenom Alkafert-a 2% Cink sa NPK 3-5-7 sprječava se formiranje malih abnormalnih listova, poboljšava se cijeli rast biljaka, što rezultira time da se biljke pravilno razvijaju, odnosno da daju stabilne i kvalitetne prinose. Preporuka je da se đubrivo primjenjuju sa vodom za navodnjavanje. U slučaju kada se ne primjenjuju tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Kod povrtlarskih i ratarskih kultura preporuka je da se započne sa folijarnom primjenom odmah čim usjevi dobiju dovoljno lisnate mase za apsorpciju rastvora, dok se  kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje primjena u toku vegetativnog ciklusa, međutim za vrijeme cvjetanja i neposrijedno prije berbe poželjno je ne vršiti prskanje. Najbolji efekat se postiže kombinovanjem sistema mikronavodnjavanja i folijarnom primjenom.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Početak vegetacije, do faze masovnog cvjetanja

2-3 puta

3 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije (odmah čim uslovi dozvole primjenu vode)

2-3 puta

2 l đubriva sa najmanje

2000-3000 l vode

Voće i vinova loza

Odmah čim dozvole uslovi primjenu vode, sve do sredine faze formiranja ploda-zrna*

2-3 puta

3-4 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

*U ovoj fazi fertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


 


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

U fazi rasada -

za povećanje čvrstine

stabla i otpornost rasada

1-2 puta svakih 7-10 dana

200 ml đubriva sa 100 l vode

Povrtlarske kulture

Početak vegetacije, do faze masovnog cvjetanja 2 puta svakih 10-14 dana 300 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije

svak 2 putadana 250 ml đubriva

Voće

Po otvaranju pupoljaka

svak1-2 puta 400 ml đubriva
Poslije berbe, prije opadanja listova

1-om

300 ml đubriva sa 100 l vode

Vinova loza

Po otvaranju pupoljaka, sve do sredine faze rasta zrna

2-3 puta

400 ml đubriva sa 100 l vode

 
Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.

NAPOMENA U rastvorima za fertirigaciju može se miješati sa većinom đubriva, osim sa đubrivima  koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Ne preporučuje se miješanje u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitratom i kalcijum nitratom. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, ali je prije svake upotrebe neophodno pažljivo pročitati uputstvo proizvođača sredstava zaštite. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom niti sa drugim jakim alkalnim preparatima.

ČUVANJE Na temperaturi iznad +10°C.
ROK UPOTREBE 2 godine.
SASTAV
Cink (Zn) (2,0 ± 0,3) %
Ukupan azot (N) (3,0 ± 0,3 )%
Fosfor (P2O5) (5,0 ± 0,5) %
Kalijum (K2O) (7,0 ± 0,5) %