Alkafert 22% Cink helat sa 10% amonijum nitrata

NAMJENA ÐUBRIVA
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.       
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert 24% Magnezijum helat sa 10% amonijum nitrata se može primijeniti u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a posebno se preporučuje za primjenu u fazi formiranja i sazrijevanja plodova, kad se javljaju najveće potrebe. Alkafert 24% Magnezijum helat sa 10% amonijum nitrata, pored toga što obezbjeđuje biljke magnezijumom, istovremeno zadovoljava potrebe i za amonijum nitratom, neophodnim za pravilnu ishranu biljaka. Kod brojnih kultura, a posebno kod višegodišnjih, Alkafert 24% Magnezijum helatom sa 10% amonijum nitrata se može spriječiti pojava fi ziološkog narušavanja koja nastaje u slučaju nedostatka magnezijuma, poznata kao hloroza, što rezultira pravilnim razvojem biljaka, odnosno, daje stabilne i kvalitetne prinose. Preporuka je da se Alkafert 24% Magnezijum helat sa 10% amonijum nitrata primjenjuje sa vodom za navodnjavanje. U slučaju kada se ne primjenjuju tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Najbolji efekat se postiže u kombinaciji sa sistemom za mikronavodnjavanja i folijarnom primjenom.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Pocetak vegetacije, do faze masovnog cvjetanja i pojave plodova

2-3 puta

1,5 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije (odmah čim se stvore uslovi za primjenu vode)

2-3 puta

1,5 l đubriva sa najmanje

2000-3000 l vode

Voće i vinova loza

Odmah čim dozvole uslovi primjenu vode, sve do sredine faze formiranja ploda-zrna

2-3 puta

2 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode


 


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Početak vegetacije, do faze masovnog cvjetanja 2 puta svakih 10-14 dana 200 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije

svak 2 putadana 200 ml đubriva

Voće

Nakon otvaranja pupoljaka 1-2 puta svakih 10-14 dana

250 ml đubriva sa 100 l vode

Nakon berbe, prije opadanja listova

1-om

Vinova loza

Nakon otvaranja pupoljaka,

do sredine faze rasta zrna

2-3 puta

200 ml đubriva sa 100 l vode

 
Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.

NAPOMENA
U rastvorima za fertirigaciju može se miješati sa većinom đubriva, osim sa đubrivima koja imaju jaku kiselu i alkalnu reakciju. Ne preporučuje se miješanje u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitratom i kalcijum nitratom. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, ali je prije svake upotrebe neophodno pažljivo pročitati uputstvo proizvođača sredstava zaštite. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom niti sa drugim jakim alkalnim preparatima.

ČUVANJE Na temperaturi iznad +10°C.
ROK UPOTREBE 2 godine.

SASTAV
Cink (Zn) (4,0 ± 0,3) %
Zn(NH4)2EDTA (22,0 ± 1,0) %
NH4NO3 (9,7 ± 0,7) %