Alkafert 24% Magnezijum helat sa 10% amonijum nitrata

NAMJENA ÐUBRIVA

Tečnomineralnođubrivozaprimjenusistemommikronavodnjavanja(kappokapimikrokiša)i

folijarno.

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE

Alkafert24%Magnezijumhelatsa10%amonijumnitratasemeprimijenitiusvimfazamarastai

razvojabiljaka,aposebnosepreporučujezaprimjenuufaziformiranjaisazrijevanjaplodova,kad

se javljaju najveće potrebe.

Alkafert24%Magnezijumhelatsa10%amonijumnitrata,poredtogaštoobezbjeđujebiljke

magnezijumom, istovremeno zadovoljava potrebe i za amonijum nitratom, neophodnim za

pravilnu ishranu biljaka. Kod brojnih kultura, a posebno kod višegodišnjih,

Alkafert24%Magnezijumhelatomsa10%amonijumnitratasemespriječitipojavafiziološkog

narušavanjakojanastajeuslučajunedostatkamagnezijuma,poznatakaohloroza,štorezultira

pravilnim razvojem biljaka, odnosno, daje stabilne i kvalitetne prinose.

PreporukajedaseAlkafert24%Magnezijumhelatsa10%amonijumnitrataprimjenjujesavodom

zanavodnjavanje.Uslučajukadaseneprimjenjujutehnikemikronavodnjavanja,preporučujese

folijarnaprimjena.Najboljiefekatsepostižeukombinacijisasistemomzamikronavodnjavanjai

folijarnom primjenom.

NAČIN PRIMJENE

Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i formiranje plodova

4 puta svakih

7-10 dana

3-4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranje plodova

2 puta

3 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Formiranje i rast ploda-zrna*

4 puta svakih

7-10 dana

3-4 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

*U ovoj fazi fertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


 


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i formiranje plodova 3-4 puta svakih 10-14 dana 400 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranje plodova

2 puta

200 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Cvjetanje i rast ploda-zrna

svak3-4 puta 500 ml đubriva
 
ih 10-14 dana

Efekatfolijarneprimjenejeboljiuranimjutarnjim,kaoiu večernjimsatima.


sa 100 l vode


NAPOMENA

Urastvorimazafertirigacijusememiješatisabrojnimđubrivima,osimsaonimkojaimajujaku

kiseluilialkalnureakciju.Nepreporučujesemiješanjeuistomrezervoarusarastvorimakalcijum

amonijumnitrataikalcijumnitrata.Meseupotrijebitipojedinačnoiliukombinacijisabrojnim

pesticidima,međutim,neophodnojeprijesvakeupotrebepročitatiuputstvoproizvođačasredstava

zazaštitu.Nesmijesemiješatisabordovskomčorbomidrugimjakimalkalnimsredstvimaza

zaštitu.

ČUVANJE

Na temperaturi iznad +10°С.

ROK UPOTREBE

2 godine.

SASTAV
Magnezijum (Mg) (1,5 ± 0,2) %
MgK2EDTA (24,0 ± 2,5) %
NH4NO3 (9,5 ± 1,0) %