Alkafert 1,5% Gvožđe sa NPK 3-5-7

NAMJENA ÐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert 1,5% Gvožđe sa NPK 3-5-7, pored osnovnih hranjivih elemenata koji su neophodni za pravilan rast i razvoj poljoprivrednih kultura, sadrži i gvožđe. Može se koristiti za redovno đubrenje u svim fazama rasta i razvoja poljoprivrednih kultura, sa ciljem poboljšavanja kvaliteta proizvoda, a posebno se preporučuje kad se pojave prvi znaci hloroze na lisnatoj masi kod poljoprivrednih kultura. U intezivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, često dolazi do defi cita dostupnog gvožđa u zemljištu što može biti uzrok pojave hloroze, odnosno nedovoljnog formiranja hlorofi la, što na kraju utiče na smanjenje prinosa. Preporuka je da se đubrivo primjenjuje sa vodom za navodnjavanje. U slučaju kada se ne koriste tehnike mikropolijevanja, preporučuje se folijarna primjena. Kod povrtlarskih i ratarskih kultura, preporuka je da se sa folijarnom primjenom započne odmah čim usjevi dobiju dovoljnu količinu lisnate mase za apsorbciju rastvora, dok se kod vinove loze i voća preporučuje primjena u toku vegetativnog ciklusa, međutim, u toku cvjetanja i neposredno prije berbe nije poželjno vršiti prskanje. Najbolji efekat se postiže kombinacijom mikronavodnjavanja i folijarnom primjenom.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem Kultura


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Početno i masovno plodonošenje 3-4 puta svakih 7-10 dana 4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije

2 puta

3-4 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Rast ploda-zrna*

svak3-4 puta 4-5 l đubriva sa
 
ih 10-12 dana

*U ovoj fazi fertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


najmanje 4500 l vode


Folijarna primjena

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Ufazirasada zapovećanje čvrstine stabla i otpornosti rasada

1-2 puta svakih

7-10 dana

200 ml đubriva sa 100 l vode

Povrtlarske kulture

Početno i masovno plodonošenje

3 puta svakih

10-14 dana

400 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije

2 puta

300 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Rast ploda-zrna

3 puta svakih

10-14 dana

400 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.


NAPOMENA

U rastvorima za fertirigaciju se može miješati sa brojnim đubrivima, osim sa đubrivima koja imaju jaku kiselu ili alkalnu reakciju. Ne preporučuje se miješanje u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitrata i kalcijum nitrata. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, ali je neophodno prije svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom.


ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 2 godine.

SASTAV
Gvožđe (Fe) (1,5 ± 0,2) %
Ukupan azot (N) (3,0 ± 0,3 )%
Fosfor (P2O5) (5,0 ± 0,5) %
Kalijum (K2O) (7,0 ± 0,5) %