Alkafert 20% Helat gvozđa sa 14% amonijum nitrata

NAMJENA ÐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.       
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert 20% Helat gvožđa sa 14% amonijum nitrata je proizvod koji se može primijeniti u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a posebno se preporučuje kad se pojave prvi znaci hloroze na lisnatoj masi kod poljoprivrednih kultura. Ovaj helatni proizvod sadrži i amonijum nitrat, čime se obezbjeđuje izbalansirana ishrana, radi čega se može koristiti i za redovno đubrenje, sa ciljem poboljšanja kvaliteta proizvoda. Primjenom Alkafert 20% Helat-a gvožđa sa 14% amonijum nitrata može se spriječiti pojava narušenja poznatija kao hloroza, što rezultira pravilnim razvojem biljaka, odnosno, daje stabilne i kvalitetne prinose. Preporuka je da se Alkafert 20% Helat gvožđa sa 14% amonijum nitrata primjenjuje sa vodom za navodnjavanje. U slučaju kada se ne koriste tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Kod povrtlarskih i ratarskih kultura preporuka je da se započne sa folijarnom primjenom odmah čim usevi dobiju dovoljnu količinu lisnate mase za apsorbciju rastvora, dok se kod vinove loze i voćnih nasada preporučuje primjena u toku cijele vegetacije, ali je poželjno  da se za vrijeme cvjetanja i neposredno prije berbe ne vrši prskanje. Najbolji efekat se postiže kombinacijom sistema mikronavodnjavanja i folijarno.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Početno i masovno plodonošenje

4 puta svakih

7-10 dana

3-4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije

2 puta

2 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Rast ploda-zrna*

4 puta svakih

10-12 dana

3-4 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

*U ovoj fazi fertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


 


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Početno i masovno plodonošenje 3 puta svakih 10-14 dana 300-400 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

U toku vegetacije

2 puta

200-300 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Rast ploda-zrna

svak 3 putadana 300-400 ml đubriva
 
Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.

NAPOMENA
U rastvorima za fertirigaciju se može miješati sa brojnim đubrivima, osim sa đubrivima koja imaju jaku kiselu ili alkalnu reakciju. Ne preporučuje se miješanje u istom rezervoaru sa rastvorima kalcijum amonijum nitrata i kalcijum nitrata. Može se upotrebljavati u kombinaciji sa brojnim pesticidima, ali je neophodno prije svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima za zaštitu.  

ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 2 godine.

SASTAV
Gvožđe (Fe) (3,0 ± 0,2) %
FeNH4EDTA (20,0 ± 1,0) %
NH4NO3 (14,0 ± 1,0) %