Alkafert Magnezijum nitrat 36%

NAMJENA ÐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.       
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert Magnezijum nitrat 36% se najčešće preporučuje za primjenu u fazi cvjetanja, formiranja i sazrijevanja plodova, kad se javljaju i najveće potrebe. Upotrebom Alkafert Magnezijum nitrata 36%, pored toga što se biljke obezbjeđuju magnezijumom istovremeno se zadovoljavaju i potrebe azotom, koji je još jedan bitan makrohranjiv element neophodan za pravilnu ishranu biljaka. Kod brojnih kultura, a naročito kod višegodišnjih, upotrebom magnezijum nitrata se može spriječiti pojava fi ziološkog narušavanja poznatija kao hloroza, što rezultira pravilnim razvojem biljaka, odnosno daje stabilne i kvalitetne prinose. Preporučuje sa da se Alkafert Magnezijum nitrat 36% primjenjuje zajedno sa vodom za navodnjavanje, i to sistemom mikronavodnjavanja, a u slučaju kada se ne primjenjuju tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Pri optimalnoj ishrani kroz zemlju sa svim hranjivim elementima i pri optimalnoj vlazi zemlje, folijarnom primjenom se postižu odlični rezultati.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i formiranje plodova

4 puta svakih

7-10 dana

6 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranje plodova

2 puta

4 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Formiranje i rast ploda-zrna*

4 puta svakih

7-10 dana

6 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

*U ovoj fazi fertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i formiranje plodova 3-4 puta svakih 10-14 dana 400 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranje plodova

2 puta

300 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Cvjetanje i rast ploda-zrna 3-4 puta svakih 10-14 dana 400 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.


NAPOMENA

U rastvorima za fertirigaciju može se miješati sa brojnim đubrivima. Može se miješati i sa većinom pesticida, pri čemu se prvo rastvaraju pesticidi, pa se zatim, uz miješanje, dodaje đubrivo, međutim, neophodno je prije svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.


ČUVANJE Na temperaturi iznad +10°С.
ROK UPOTREBE 5 godina.

SASTAV
Ukupno azot (N) (6,8 ± 0,2) %
Magnezijum (Mg) (5,8 ± 0,2) %
Mg(NO3)2 (36,0 ± 1,0) %