Alkafert NPK 0-40-0

NAMJENA ÐUBRIVA 

Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom kap po kap i polijevanjem.       

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE

Obezbjeđivanje dovoljne količine fosfora biljkama u toku vegetacije, omogućava pravilan rast i razvoj kultura, odnosno, daje stabilne i kvalitetne prinose. Redovna primjena Alkafert-a NPK 0-40-0 efi kasno otklanja nedostatke fosfora kod biljaka, omogućava pravilan razvoj korjena, poboljšava rast biljaka, odnosno, omogućava pravilno cvjetanje.


NAČIN PRIMJENE

Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i oplodnja

4-5 puta svakih

5-6 dana

3-4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Voće i vinova loza

Cvjetanje i oplodnja*

3-4 puta svakih

6-7 dana

3-4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

*U ovoj fazi fertirigacija može početi ukoliko dozvole uslovi na terenu  (suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje) i sama kultura (poklapanje faze cvjetanja i oplodnje kod određenih kultura sa navodnjavanjem).

NAPOMENA

U rastvorima za fertirigaciju se ne smije miješati sa đubrivima koja sadrže kalcijum, gvožđe, a u određenim slučajevima i magnezijum (posebno kad je u rastvoru prisutan amonijum nitrat), kao i đubrivima koja sadrže hlor. Ukoliko je voda slabog kvaliteta (tvrda voda), preporučuje se održavanje pH vrednosti vode za navodnjavanje na 7, u toku primjene. Radi pažljive primjene, preporučuje se prvo dodavanje vode, pri rastvaranju đubriva u rezervoaru sa osnovnim hranjivim rastvorom, pa tek zatim đubrivo, a da farmer/tehničar bude zaštićen rukavicama i zaštitom za oči.


ČUVANJE - Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE - 5 godina.

SASTAV
Fosfor (P2O5) (40,0 ± 1,0) %
Fosforna kiselina (55,0 ± 1,0) %