Alkafert Kalcijum nitrat 40%

NAMJENA ÐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.       
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert Kalcijum nitrat 40% se redovno primjenjuje u fazi cvjetanja, a posebno u fazi formiranja plodova, sa ciljem stvaranja zdravih i dobro obojenih plodova. Redovna prihrana kalcijumom, posebno kod povrtlarskih kultura i voća je veoma važna za izbalansiranu ishranu kalijumom i magnezijumom. Alkafert Kalcijum nitrat 40% se može primijeniti i u drugim fazama rasta i razvoja jer sadrži azot. Na zemljištu gde je stalni nedostatak kalcijuma preporučuje se folijarna primjena najmanje jednom na 7-10 dana, u koncentraciji od 0,5%. Primjenom Alkafert Kalcijum nitrata 40% može se spriječiti pojava hloroze, odnosno obezbjeđuju se stabilni i kvalitetni prinosi. Kod jabuke se sprječava pojava gorkih pjega na plodovima, kod paprike i paradajza se sprječava pojava truleži na vrhovima plodova, kod zelene salate - palež listova i dr. Preporuka je da se Alkafert Kalcijum nitrat 40% primjenjuje sa vodom za navodnjavane. U slučaju kada se ne primjenjuju tehnike mikronavodnjavanja, preporučuje se folijarna primjena. Najbolji efekat se postiže u kombinaciji sa sistemom za mikronavodnjavanja i folijarnom primjenom

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i formiranje plodova

5 puta svakih

7-10 dana

6 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranja plodova

2-3 puta

5 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Formiranje i rast ploda-zrna*

5 puta svakih

7 dana

6 l đubriva sa najmanje 5000 l vode
 
 
 
 
 
 
 
 
*U ovoj fazi fertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i formiranje plodova 4-5 puta svakih 10-14 dana 400 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranja plodova

2-3 puta

300 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Cvjetanje i rast ploda-zrna 4-5 puta svakih 10-14 dana 400 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.


NAPOMENA

Rastvor Alkafert Kalcijum nitrata 40% se ne smije miješati u istom rezervoaru sa sulfatnim i fosfornim đubrivima. Može se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima, ali je potrebno prije svake upotrebe pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu.


ČUVANJE Na temperaturi iznad +10°С.
ROK UPOTREBE 5 godina.

SASTAV
Ukupno azot (N) (6,8 ± 0,2) %
Kalcijum (Ca) (9,7 ± 0,3) %
Ca(NO3)2 (40,0 ± 1,0) %