Alkafert Amonijum nitrat 50%

NAMJENA  ĐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo koje se primjenjuje sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.       
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert Amonijum nitrat 50% je tečno mineralno azotno đubrivo u kojem se azot nalazi u amonijačnoj i nitratnoj formi, čime se omogućuje izbalansirana ishrana biljaka. Alkafert Amonijum nitrat 50% nalazi široku primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji (povrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo) u svim fazama rasta i razvoja poljoprivrednih kultura, a posebno se preporučuje u fazi vegetativnog rasta i u fazi cvjetanja i početnog plodonošenja. Alkafert Amonijum nitrat 50% se preporučuje za zemljišta sa većim defi citom azota, a koje je dobro obezbjeđeno drugim makrohranjivim elementima. Zbog svoje jedinačne formulacije mnogo se lako može kombinovati sa drugim jedinačnim ili složenim đubrivima. Kao rezultat primjene Alkafert Amonijum nitrat 50% biljke se pravilno razvijaju, formiraju kvalitetnu vegetativnu masu, odnosno daju stabilne i kvalitetne prinose. Preporučuje se primjena Alkafert Amonijum nitrata 50% sistemom kap po kap, a može se primijeniti i mikrokišom, folijarnom primjenom ili polijevanjem. Može se kombinovati sistemom mikronavodnjavanja i folijarno.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i početno formiranje plodova

6 puta svakih

4-5 dana

8 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranja plodova

3-4 puta

6 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Formiranje i rast ploda-zrna*

4 puta svakih

6 dana

8 l đubriva sa najmanje 4500 l vode
 
 
*U ovoj fazi fertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i početno formiranje plodova 1-2 puta svakih 15-20 dana 250 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranja plodova

2-3 puta

500 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Cvjetanje i rast ploda-zrna 1-2 puta svakih 15-20 dana 250 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.


NAPOMENA

Alkafert Amonijum nitrat 50% se može upotrijebiti pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim drugim đubrivima, ali se ne preporučuje miješanje sa kalcijum amonijum nitratom ili sa rastvorima od kalcijum nitrata. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom i sa drugim jakim alkalnim i kiselim sredstvima. U kombinaciji sa pesticidima, obavezno treba pročitati uputstvo za primjenu pesticida ili za aktivnu materiju pesticida.


ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 5 godina.

SASTAV
Ukupno azot (N) (17,5 ± 0,7) %
NH4NO3 (50,0 ± 2,0) %