Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME

NAMJENA  ĐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo koje se primjenjuje sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.       
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME pored osnovnih hranjivih elemenata koji su neophodni za pravilan rast i razvoj poljoprivrednih kultura, sadrži i bor, radi čega se posebno preporučuje kod povrtlarskih kultura, a može se primijeniti i kod voća, vinove loze i kod ratarskih kultura. Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME sadrži i druge hranjive elemente (Cu, Mn, Zn) i to u lako usvojivoj helatnoj formi, čime se obezbjeđuje izbalansirana ishrana poljoprivrednih kultura. Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME se može primijeniti u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a posebno se preporučuje u fazi početnog vegetativnog rasta, u fazi masovnog cvjetanja i početkom formiranja plodova. Kao rezultat primjene Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME biljke se pravilno razvijaju, cvjetaju, formiraju plodove, odnosno daju stabilne i kvalitetne prinose. Defi cit bor-a se često povezuje i sa nedostatkom vlage u zemlji, radi čega se Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + ME treba primjenjivati zajedno sa vodom za polijevanje, a posebno mikrokišom. U slučaju kada se ta tehnika ne primjenjuje, preporučuje se folijarna primjena. Najbolji se efekat postiže kombinovanjem sistema mikronavodnjavanja i folijarno.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i početno formiranje plodova

3 puta svakih

4-5 dana

3 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranje plodova

2-3 puta

2-3 l đubriva sa najmanje

2000-3000 l vode

Voće i vinova loza

Formiranje i rast ploda-zrna*

3 puta svakih

6 dana

3 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

*U ovoj fazifertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i početno formiranje plodova 2-3 puta svakih 10-14 dana 300 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranje plodova

2 puta

300 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Cvjetanje i rast ploda-zrna 2-3 puta svakih 10-14 dana 400 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.

NAPOMENA

Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + МЕ se može upotrebljavati u kombinaciji sa brojnim pesticidima. Redoslijed rastvaranja je sljedeći: voda - Alkafert NPKB 10-6-8-0,5 + МЕ - pesticidi. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom i drugim jakim alkalnim sredstvima za zaštitu.


ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 5 godina.

SASTAV
Ukupno azot (N) (10,0 ± 0,7) %
Fosfor (P2O5) (6,0 ± 0,5) %
Kalijum (K2O) (8,0 ± 0,5) %
Bor (B) najmanje 0,500 %
Mikroelementi u helatnoj formi
Cu, Mn, Zn