Alkafert NPKB 8-6-8-1 + ME

NAMJENA  ĐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo koje se primjenjuje sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.       
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert NPKB 8-6-8-1 + ME se preporučuje kod svih kultura, a posebno kod onih koje imaju veću potrebu za bor-om, kao što su karfi ol, kupus, zelena salata, spanać, šargarepa, brokula, paradajz, paprika, jabuka, lucerka, šećerna repa i dr., a primjenjuje se i kod vinove loze i kod drugih kultura. Pored osnovnih hranjivih elemenata neophodnih za pravilan rast i razvoj poljoprivrednih kultura, Alkafert NPKB 8-6-8-1 + ME sadrži i mikrohranjive elemente (В, Cu, Mn, Zn) čime se obezbjeđuje izbalansirana ishrana. Alkafert NPKB 8-6-8-1 + ME se može primijeniti u svim fazama rasta i razvoja biljaka, a posebno se preporučuje u fazi početnog vegetativnog rasta, u fazi masovnog cvjetanja i pri formiranju plodova. Kao rezultat primjene Alkafert-a NPKB 8-6-8-1 + ME, biljke se pravilno razvijaju, cvjetaju, formiraju plodove, odnosno daju stabilne i kvalitetne prinose. Kod voća i vinove loze se postiže uspješno formiranje rodnih pupoljaka za sljedeću godinu. Defi cit bor-a se često povezuje i sa nedostatkom vlage u zemlji, radi čega se Alkafert NPKB 8-6-8-1 + ME  preporučuje za primjenu sa vodom za polijevanje, a posebno sa mikropolijevanjem. U slučaju kad se ne primjenjuje mikropolijevanje, preporučuje se folijarna primjena. Najbolji se efekat postiže kombinacijom mikropolijevanja i folijarnom primjenom.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i početno formiranje plodova

2 puta svakih

7 dana

4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranja plodova

2 puta

3 l đubriva sa najmanje 3000 l vode

Voće i vinova loza

Formiranje i rast ploda-zrna*

3 puta svakih

7 dana

4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

*U ovoj fazi fertiligacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje dovoljne količine vode za polivanje).


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i početno formiranje plodova

2 puta svakih

10-14 dana

300 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranja plodova

2 puta

300 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Cvjetanje i rast ploda-zrna

2 puta svakih

10-14 dana

400 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.


NAPOMENA

Alkafert NPKB 8-6-8-1 + ME se može primijeniti pojedinačno ili u kombinaciji sa brojnim pesticidima. Redoslijed rastvaranja je: voda - Alkafert NPKB 8-6-8-1 + ME - pesticidi. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom i sa drugim jakim alkalnim sredstvima.


ČUVANJE Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE 5 godine

SASTAV
Ukupno azot (N) (8,0 ± 0,5) %
Fosfor (P2O5) (6,0 ± 0,5) %
Kalijum (K2O) (8,0 ± 0,5) %
Bor (B) najmanje 0,500 %
Mikroelementi u helatnoj formi
Cu, Mn, Zn