Magnihortal NPK 10-5-5 + МЕ

NAMJENA ÐUBRIVA 

Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.       

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE

Magnihortal NPK 10-5-5 + ME se primjenjuje, prije svega, za ukrasne biljke koje formiraju zelenu lisnatu masu, međutim, može se primijeniti i kod cvjetnih vrsta, ali u manjim količinama. Može se primijeniti kod ukrasnih biljaka i cvijeća u sobnim, salonskim, balkonskim i spoljašnjim uslovima. Magnihortal NPK 10-5-5 + ME sadrži tri glavna makrohranjiva elementa azot, fosfor i kalijum, međutim, u sastavu đubriva su sadržani i drugi mikrohranjivi elementi (Cu, Mn, Zn) Primjena Magnihortala NPK 10-5-5 + ME omogućuje pravilan rast i razvoj biljaka i formiranje zelene lisnate mase kod ukrasnih vrsta.


NAČIN PRIMJENE

Polijevanjem (rastvor vode i đubriva), kap po kap i folijarnom primjenom: - jednom nedjeljno u toku rasta i razvoja biljaka; - jednom mjesečno za vreme mirovanja biljaka. Preporučena koncentracija Magnihortala NPK 10-5-5 + МЕ, bez obzira da li se primjenjuje polijevanjem ili sistemom kap po kap, je 0,3 % (1 poklopac đubriva sa 4l vode ili 1l đubriva sa 330l vode), dok se za folijarnu primjenu preporučuje koncentracija od 0,2 % (1 poklopac đubriva sa 6l vode ili 1l rastvora sa 500l vode).


NAPOMENA

Magnihortal NPK 10-5-5 + МЕ se može primijeniti u kombinaciji sa pesticidima, međutim, prije svake upotrebe treba pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Redoslijed rastvaranja je slijedeći: voda - Magnihortal NPK 10-5-5 + МЕ - pesticidi.


ČUVANJE Na temperaturi iznad +10оC.
ROK UPOTREBE  5 godina.

SASTAV
Ukupnoazot(N) (10,0 ± 0,7) %
Fosfor(P2O5) (5,0 ± 0,5) %
Kalijum (K2O) (5,0 ± 0,5) %
Mikroelementi u helatnoj formi
Cu, Mn, Zn