Magnicvet NPK 7-1-5 + МЕ

NAMJENA ÐUBRIVA 

Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša) i folijarno.       

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE

Magnicvet NPK 7-1-5 + ME se primjenjuje prije svega za cvijeće koje formira cvijet, ali se isto može primjeniti i kod cvjetnih vrsta koje formiraju zelenu lisnatu masu, ali u manjim količinama. Magnicvet NPK 7-1-5 + ME se može primijeniti kod cvijeća u sobnim, salonskim, balkonskim i u spoljašnjim uslovima, a namijenjeno je i za baštensko ukrasno bilje. Magnicvet NPK 7-1-5 + ME sadrži tri glavna makrohranjiva elementa azot, fosfor i kalijum, međutim u sastavu đubriva se sadrže i drugi hranjivi elementi (Cu, Mn, Zn). Primjena Magnicveta NPK 7-1-5 + ME obezbjeđuje pravilan rast i razoj biljaka i formiranje zelene lisnate mase i cvjetova kod cvjetnih vrsta.


NAČIN PRIMJENE

Polijevanjem (rastvor vode i đubriva), kap po kap i folijarnom primjenom: - jednom nedjeljno u toku rasta i razvoja biljaka; - jednom mjesečno za vrijeme mirovanja biljaka. Preporučena koncentracija Magnicveta NPK 7-1-5 + ME, bez obzira da li se primjenjuje polijevanjem ili sistemom kap po kap, je 0,3 % (1 poklopac đubriva sa 4l vode ili 1l đubriva sa 330 l vode), dok se za folijarnu primjenu preporučuje koncentracija od 0,2 % (1 poklopac đubriva sa 6 l vode ili 1l rastvora sa 500 l vode).  

 
NAPOMENA

Magnicvet NPK 7-1-5 + МЕ se može primijeniti u kombinaciji sa pesticidima, međutim, prije svake upotrebe treba pročitati uputstvo proizvođača sredstava za zaštitu. Redoslijed rastvaranja je sljedeći: voda - Magnicvet NPK 7-1-5 + МЕ - pesticidi.


ČUVANJE Na temperaturi iznad +10оC.
ROK UPOTREBE 5 godina.

SASTAV
Ukupno azot (N) (7,0 ± 0,5) %
Fosfor(P2O5) (1,0 ± 0,3) %
Kalijum (K2O) (5,0 ± 0,5) %
Mikroelementi u helatnoj formi
Cu, Mn, Zn