Alkafert NPK 31-0-0 + ME

NAMJENA ÐUBRIVA 
Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom mikronavodnjavanja (kap po kap i mikrokiša), polijevanjem i folijarno.       
PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE
Alkafert NPK 31-0-0 + ME može naći široku primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji, u svim fazama rasta i razvoja poljoprivrednih kultura, a posebno se preporučuje u fazi vegetativnog rasta i u fazi cvjetanja i početnog plodonošenja. Alkafert NPK 31-0-0 + ME je đubrivo u kojem se azot nalazi u sve tri forme (amonijačna, nitratna i amidna), što omogućava sigurnu i izbalansiranu ishranu azotom. Alkafert NPK 31-0-0 + ME pored azota sadrži i druge hranjive elemente kao gvožđe i magnezijum i to u helatnoj formi, koji su zajedno sa azotom neophodni u izgradnji velikog broja važnih jedinjenja. Posebno se preporučuje za zemljište sa velikim defi citom azota, a koje je dobro obezbjeđeno drugim makrohranjivim elementima. Zbog svoje jedinačne formulacije mnogo lako se može kombinovati sa drugim jedinačnim ili složenim đubrivima. Kao rezultat primjene Alkafert-a NPK 31-0-0 + ME biljke se pravilno razvijaju, formiraju kvalitetnu vegetativnu masu, odnosno, daju stabilne i kvalitetne prinose. Preporuka je da se Alkafert NPK 31-0-0 + ME primjenjuje sistemom kap po kap, a može se primijeniti i sistemom mikrokiše, folijarnom primjenom ili polijevanjem. Može se kombinovati sistemom mikronavodnjavanja i folijarno.

NAČIN PRIMJENE Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i formiranje plodova

6 puta svakih

4-5 dana

6 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranja plodova

3 puta

5 l đubriva sa najmanje

3000-4000 l vode

Voće i vinova loza

Formiranje i rast ploda-zrna*

4 puta svakih

6 dana

6 l đubriva sa najmanje 4500 l vode

*U ovoj fazi fertirigacija me početi ukoliko dozvole uslovi na terenu

(suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje).


Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje ml/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i formiranje plodova 1-2 puta svakih 15-20 dana 200 ml đubriva sa 100 l vode

Ratarske kulture

Početak vegetacije ili formiranja plodova

2-3 puta

400 ml đubriva sa 100 l vode

Voće i vinova loza

Cvjetanje i rast ploda-zrna 1-2 puta svakih 15-20 dana 200 ml đubriva sa 100 l vode

Efekat folijarne primjene je bolji u ranim jutarnjim, kao i u večernjim satima.


NAPOMENA

Alkafert NPK 31-0-0 + МЕ se može upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji sa drugim đubrivima, ali se ne preporučuje miješanje sa kiselinama koje se koriste kao đubriva ili sa rastvorima pripremljenih od kalcijum nitrata. Ne smije se miješati sa bordovskom čorbom i sa drugim jakim alkalnim i kiselim sredstvima. Prilikom kombinovanja sa pesticidima, preporučuje se čitanje uputstva za primjenu pesticida  ili njegove aktivne komponente.


ČUVANJE Na temperaturi iznad +10°С.
ROK UPOTREBE 5 godina.

SASTAV
Ukupno azot (N) (31,0 ± 1,0) %
NH4NO3 (37,0 ± 2,0) %
Mikroelementi u helatnoj formi
Fe, Mg