Alkafert NPK 0-36-0

NAMJENA ÐUBRIVA 

Tečno mineralno đubrivo za primjenu sistemom kap po kap i polijevanjem.        

PRIMJENA I EFEKTI PRIMJENE

Alkafert NPK 0-36-0 se posebno preporučuje prije cvjetanja, u fazi cvjetanja i u fazi oplodnje poljoprivrednih kultura. Redovna primjena Alkaferta NPK 0-36-0 efi kasno djeluje na nedostatak fosfora kod biljaka, omogućava pravilan razvoj korjena, poboljšava rast biljaka, omogućava pravilno cvjetanje, odnosno stabilne i kvalitetne prinose.


NAČIN PRIMJENE

Sistemom kap po kap i polijevanjem

Kultura

Period primjene

Broj primjena

Doziranje l/1000 m2

sa 1-om primjenom

Povrtlarske kulture

Cvjetanje i oplodnja

5 puta svakih

5-6 dana

4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

Voće i vinova loza

Cvjetanje i oplodnja*

3-4 puta svakih

6-7 dana

3-4 l đubriva sa najmanje 4000 l vode

*U ovoj fazi fertirigacija može početi ukoliko dozvole uslovi na terenu  (suvo proljeće i obezbjeđivanje vode za navodnjavanje) i sama kultura (poklapanje faze cvjetanja i oplodnje kod određenih kultura sa navodnjavanjem).

NAPOMENA

U rastvorima za fertirigaciju se ne smije miješati sa đubrivima koja sadrže kalcijum, gvožđe, a u određenim slučajevima i magnezijum (posebno kad je u rastvoru prisutan amonijum nitrat), kao i đubrivima koja sadrže hlor. Ukoliko je voda slabog kvaliteta (tvrda voda), preporučuje se održavanje pH vrijednosti vode za navodnjavanje na 7, u toku primjene. Radi pažljive primjene, preporučuje se prvo dodavanje vode, pri rastvaranju đubriva u rezervoaru sa osnovnim hranjivim rastvorom, pa tek zatim đubrivo, a da farmer/tehničar bude zaštićen rukavicama i zaštitom za oči.

ČUVANJE - Na temperaturi iznad  +10°С.
ROK UPOTREBE - 5 godina.

SASTAV
Fosfor (P2O5) (36,0 ± 1,0) %
Fosforna kiselina (50,0 ± 1,0) %